به افرادي كه اين ٣ ويژگي را دارند گزينه پيش خريد پيشنهاد ميشود

توان مالي در خريد آپارتمان ها و رشد قيمت باعث شده كه پروژه هاي پيش فروش با استقبال زيادي روبرو بشن

✅به افرادي كه اين ٣ ويژگي را دارند گزينه پيش خريد پيشنهاد ميشه:

١ ) اگر هنوز اقامت كشور كانادا و يا پي آر دريافت نكرديد و در آينده آن را دريافت ميكنيد براي اينكه از ماركت عقب نمونيد و همچنين ماليات خريداران خارجي را پرداخت نكنيد گزينه پيش خريد را به شما پيشنهاد ميكنم.

٢)اگر نقدينگي كافي براي پرداخت يكجا پيش پرداخت نداريد و تمايل داريد كه آن را در قسمت هاي مختلف پرداخت كنيد.

٣)اگر شرايط گرفتن وام در حال حاضر براي شما مقدور نيست ولي در آينده فراهم خواهد شد.

براي مطلع شدن از شرايط و مزايا پيش خريد لطفا با من تماس بگيريد تا بتونم راهنماييتون كنم

Sign in

Create Account

Reset Password

Send Email Confirmation

Save Search